Referenceliste over kunder

Vi er kommet nye veje, har fået indsigt og redskaber  til at blive endnu bedre sammen.

Vi har fået styrket samarbejdet i organisationen  og skærpet den profil vi ønsker vores institution skal have fremadrettet. Dette med udgangspunkt i de redskaber som konsulenten har introduceret os for.

Det der kendetegner Rediko er udover en høj faglighed, grundighed, engagement og ordentlighed.

Rediko arbejder handlingsorienteret, med tydelige mål, rammesætning og rollefordeling. Det giver medarbejderne et stort udbytte også selvom der er forskellige faglige baggrunde i medarbejdergruppen.

Som leder har jeg gennem interview, coaching og udviklingssamtaler fået skærpet og sat retning for, hvor jeg ønsker at bringe institutionen hen.

Rediko er gået til opgaven med en grundighed jeg sjældent har set i mit lange virke som leder i mere end 20 år. Med stor respekt har konsulenten udfordret og stillet spørgsmål, hvilket har medvirket til at såvel medarbejdere som leder har kigget ind i egen praksis, rolle og forforståelser.

Janne RosenborgKildehuset, Høje Taastrup Kommune

Gentofte Kommune