I sommerferien er der altid god tid til at læse spændende bøger. Således også i år, hvor jeg kastede mig over en bog af Atul Gawande med titlen ”At være dødelig”. Og hvad har den så med kultur at gøre? Jo, i bogen, der behandler begrebet livskvalitet, findes der mange gode citater, her i blandt et fra en læge der hedder Bill Thomas der kom med citatet fra overskriften. Og videre siges at ”kultur kvæler innovation i fødslen”.

Ja, kultur er summen af alt det vi både gør og forventer af hinanden og af vores arbejdsplads. Og ja, kulturen er en svær en at have med at gøre, fordi den netop bygges op og holdes sammen af alle. Så på samme tid er den skelettet der holder det hele sammen og den spændetrøje der kan gøre udvikling svært. For hvor gode er vi til at tage tingene ind, til at tage nyt ind?

Prøv lige at smage lidt på det. Hvordan passer det med kulturen hos jer? Hvor gode er I til at tage nye ideer ind og forandre jeres kultur? Er forandringer lette eller svære at komme i gennem med? Har I en kultur der enten hæmmer eller fremmer nye ideer, eller dør de allerede inden de bliver født?

Her på LinkedIn læste jeg også om en virksomhed, der havde champagne på køl, ikke for at hylde succeser, men det modsatte. Her var champagnen lagt på køl for at hylde fejl, for det var en virksomhed, der var afhængig af nytænkning og innovation. For hvordan får nye ideer plads, hvis ikke der også er plads til fejl?

En nulfejlskultur er i min optik bestemt ikke værd at stile efter. I stedet skal man give los og tillade fejl, for så udvikles organisationen, og udvikles organisationen forandres kulturen.

Prøv at bruge en 10-15 minutter på denne lille øvelse omkring kulturen på din arbejdsplads. Hvad ønsker du dig, hvad har du og hvor stor overensstemmelse er der?

  • Hvad kendetegner egentlig en god arbejdsplads? Hvilke ord vil du bruge?
  • Hvilke ord vil du bruge om din egen arbejdsplads?
  • Hvor stor overensstemmelse er der mellem det, du ønsker og det, du har?

Kulturen kan altid forandres, og du kan skabe forandringerne, ved at vide, hvad du vil have. Men nogle gange ved vi ikke altid hvad det er, vi gerne vil have, men affinder os med det, der er. Det er her jeg siger, at kulturen kan forandres, med det kræver tid og vedholdenhed hvis det skal lykkes, og det er noget, man skal være villig til at gøre

En i øvrigt fantastisk bog alle bør læse.