Niels Peter Riising

Min erfaring har jeg fået gennem mere end 10 år som leder på forskellige niveauer primært indenfor den offentlige sektor.

Jeg har stor erfaring med strategiudvikling, ledelse af forandringsprocesser, teamudvikling, målstyring og ikke mindst forankringen, så det, der gøres også sætter spor.

Mit primære fokus er, at tilføre dig og din organisation værdi – Rediko er til for dig, ikke omvendt , og det skal både kunne ses og mærkes. Det er her, min praktiske erfaring for alvor kommer i spil.

Med kunden og kundens udfordringer i centrum løser jeg mange komplekse opgaver, der kræver en direkte, udfordrende og kvalificeret tilgang, hvor hovedfokus er på forankringen – at gøre en forandring til en del af kulturen.

Jeg arbejder med lederudvikling, organisationsudvikling og teamudvikling – både af ledere og medarbejdere.

Jeg arbejder med rådgivning af virksomhedsejere, så strategierne bliver levende, og ikke blot noget der findes enten i ejerens hoved eller ligger gemt i bunden af en skuffe.

Jeg arbejder også med coaching af både ledere, medarbejdere og andre, hvor det handler om at få skabt balance mellem det man skal og vil og det man gør - afsættet tages indenfor det kognitive felt.

Ligeledes rådgiver jeg forældre til børn med særlige behov, primært i forhold til børn med autismespektrumforstyrrelser og ADHD.

Rediko

Rediko blev stiftet i 2016.

Rediko er startet med henblik på at hjælpe virksomheder, private såvel som offentlige, med organisationsudvikling og teamudvikling samt i forhold til personlig udvikling.

Rediko har det lærende element som det centrale, hele tiden med udgangspunkt i forankringen - at det, der gøres også skal have en effekt efter endt forløb.