DE TRE PLANER FOR UDVIKLING:

Personplanet

LEDERUDVIKLING

 • Hvad vil du med dit lederskab?
 • Hvordan kommer dine lederkompetencer bedst i spil?
 • Hvordan kommer du hen, hvor du gerne vil rent ledelsesmæssigt?
 • Hvordan holder du dig hele tiden på forkant?

De personlige lederudviklingsforløb tager afsæt i dig og dine behov, for bedst muligt at kunne udvikle dig som leder. Det kan handle om følgende:

 • Dit lederskab som helhed
 • Dine præstationer
 • Din ageren overfor kolleger og medarbejdere
 • Dine evner til at skabe struktur og overblik
 • Din motivation
 • Din forståelse af din organisations mål, herunder også vision og mission.
 • Konflikthåndtering
 • Strategiudvikling og -håndtering

COACHING

 • Hvordan skaber du balance i hverdagen?
 • Hvordan fastholder du fokus?
 • Hvordan tager du imod de udfordringer, der kommer?

I de individuelle coachingforløb tager vi sammen fat i det, der optager dig og fylder i din hverdag, så du får luft til at være dig.

Det kan blandt andet handle om følgende:

 • At opnå øget fokus
 • At få større mod og at turde tro på egne og andres evner
 • At frigive ens potentiale
 • At kunne præstere optimalt når man skal
 • At styrke sine samarbejdsevner
 • At styrke sit selvværd
 • At øge motivationen

STRESSFOREBYGGELSE OG -HÅNDTERING

 • Har du medarbejdere, der har været ramt af stress?
 • Har du selv været ramt af stress?
 • Har du været lige ved, uden dog at have været sygemeldt?

Gennem særligt tilrettelagte forløb, sættes spot på dine udfordringer, så du slipper for langvarige og dyre sygemeldinger og fastholder både dig selv og dine medarbejdere på arbejde.

Det gøres blandt andet ved følgende:

 • At flytte fokus fra stress til trivsel
 • At kunne gennemføre den gode trivselssamtale med medarbejdere, der har været stressramte
 • At få talt om de ting i din virksomhed, der er med til at give stress

Teamplanet

TEAM

 • Hvordan er jeres teamstruktur?
 • Hvordan fungerer I som lederteam?
 • Hvordan fungerer jeres medarbejderteam?

Et team defineres som “et mindre antal mennesker, der arbejder sammen mod et fælles mål”

Nogle af kendetegnene ved velfungerende team er:

 • fælles mål
 • en tydelig fordeling af rollerne i teamet
 • forskellige kompetencer, der styrker på tværs
 • fælles accepterede arbejdsmetoder
 • en høj grad af ansvarlighed teammedlemmerne i mellem

Kan du genkende lidt, noget eller meget af ovenstående? Eller er det meget langt fra, hvordan I har det hos jer?

Jo bedre man arbejder sammen, jo bedre resultater skaber man.

Teamudvikling handler om at optimere samarbejdet, så man som team yder det bedste man kan i forhold til de fælles organisatoriske mål. Det handler i al enkelthed om at gå fra at være et jævnt præsterende team hen i mod et “high-performance team”.

Teamudvikling afhænger meget af samarbejdskulturer og -strukturer, og der findes derfor ingen faste opskrifter på, hvordan man får det.

Teamudviklingsforløb tilrettelægges i tæt samarbejde med den enkelte virksomhed, så både proces og udbytte bliver bedst muligt.

Teamudvikling kan være rettet mod både team af medarbejdere såvel som team af ledere.

Hvad netop din virksomhed har brug for, er det afgørende – ikke hvilket forløb der passer bedst.

Organisationsplanet

FORRETNINGSPLANER

 • Har du en forretningsplan for din virksomhed?
 • Er forretningsplanen opdateret og i trit med din nuværende forretning?
 • Er forretningsplanen konkret?

Forretningsplanen er din plan for din virksomhed. Det er her, du har nedskrevet dine tanker om og visioner for virksomheden og væksten af samme, så du bliver ved med at have en god virksomhed – også fem år ud i fremtiden.

Forretningsplanen hænger nøje sammen med dine virksomhedsstrategier, hvorfor de ikke kan adskilles.

Jeg udarbejder forretningsplaner og jeg justerer forretningsplaner så de er retvisende og fuldt opdaterede og får dem til at hænge sammen med dine øvrige strategier for din virksomhed.

STRATEGIER

 • Er der styr på retningen for virksomheden?
 • Er der klare mål, og er de SMARTE nok?
 • Er visionen for virksomheden tydelig og klar for alle?

Strategier handler overordnet set om at nå de mål, man har sat sig.

Sagt lidt anderledes så handler det om at have styr på udviklingsprocesserne i ens virksomhed, så der kommer en tydelig retning, som både kan kommunikeres indadtil såvel som udadtil, og som også har kapaciteten til at lade sig implementere i organisationen.

Når man arbejder med strategier, er der overordnet tre faser man skal igennem:

Analysefasen, som omfatter:

 • Vision, mission og værdier
 • Virksomhedskapaciteten
 • Markedet
 • Den ønskede fremtid

Udviklingsfasen, som omfatter:

 • Udarbejdelse af strategien
 • Ressource- og kompetenceafklaring

Implementeringsfasen, som omfatter:

 • Kommunikation
 • Organisering

Jo bedre strategier jo bedre når man også det man både skal og vil.