Når jeg taler med ejerne af især de mindre virksomheder om deres vision, er det oftest  noget de ikke har tænkt nærmere over. Jo, de fleste har da gjort sig tanker omkring deres virksomhed og væksten af samme, men formuleret som en egentlig vision, er der ikke mange, der har.

Hos de virksomheder hvor visionen er lavet, er der så til gengæld ofte ikke ret mange af de ansatte, der kender til den. Så hvilken nytte gør den så, andet end at være nogle flotte ord på enten hjemmesiden eller et stykke papir?

Hvad er en vision?

En vision kan bedst karakteriseres som et ønsket mål eller situation, der sætter retningen for ens virksomhed, og som man som virksomhedsejer stræber i mod. En vision skal ikke nødvendigvis være opnåelig men ønskelig, hvilket med andre ord betyder, at man skal kunne se målet men ikke nå det. Hvorfor er den vigtig for ens forretning? Jo, det er den, fordi den viser den vej man skal gå, fordi den fortæller noget om, hvad man vil med sin forretning, hvilke ønsker og drømme man har, og hvad ens medarbejdere skal arbejde for. Visionen skal være kendt af alle, så man ikke skal gætte sig til retningen men i stedet får den serveret. Det gør, at man arbejder sammen mod samme mål, at man ved, hvad man bidrager til og arbejder for, alt sammen noget, der gør arbejdet værdifuldt både for en selv men også for virksomheden. Hæng den op, gør den synlig, så man hele tiden bliver mindet om hvorfor man går på arbejde – ”Nååå ja, det er fordi……..

Hvordan laver man en god vision for sin virksomhed?

Virksomheden er synonymt med en selv, men ikke med ens medarbejdere, hvorfor den er vigtig at få lavet.

Visionen skabes af ens drømme for og tanker om virksomheden, som man i mange tilfælde selv har skabt. Så når du starter processen op med at få laven vision, skal du tænke helt ind i essensen af virksomheden, hvorfor du i bund og grund er til, hvad det er, dine kunder køber af dig, hvorfor man skal vælge netop dig til en given opgave eller ydelse, for det er netop her, kimen til visionen ligger gemt, den lille eller de små ting, der adskiller dig fra de andre, og som gør dig unik. Det er ikke nok blot at sige, at man vil være den bedste – det er der så mange andre der gerne vil. Så hvad er det så, der gør dig unik? Hvad vil du i bund og grund?

Når du så har fundet ud af hvilke ganske få og enkle sætninger, der bedst beskriver dine ønsker og drømme for virksomheden, har du også fundet ind til kernen af din virksomhed, det der skiller dig ud fra mængden, og som er derfor dine kunder skal vælge dig, så kan de første udgaver af visionen formuleres.

Lav gerne en masse forskellige udgaver af visionen, uden at du kassere dem, da processen med udarbejdelsen af visionen er mindst lige så vigtig som visionen i sig selv.

Det at finde ind til kernen af ens virksomhed, er sjældent en let proces. For hvordan sætter man fokus på det, man har på rygraden, det man gør hver eneste dag, det ens medarbejdere gør hver dag, ja, kort sagt virksomhedens DNA? Det er ikke helt let, hvis den skal gøre en forskel, hvilket jeg jo har plæderet for at den skal.

Så derfor, sæt fokus på visionen, kast dig ind i arbejdet – det betaler sig.

Har du brug for hjælp? Kontakt mig gerne.