Hvordan måler man bedst kvaliteten af ens lederskab?

Er det gennem formaliserede og anonyme spørgeskemaundersøgelser hvor medarbejderne høres?

Er det gennem en trivselsmåling?

Især i de mindre og mellemstore håndværksvirksomheder er tiden en knaphedsfaktor.

Der er travlt på alle fronter, og man kan derfor let glemme at stoppe op og kikke indad i organisationen og skabe sig det fornødne overblik.

“Det går stærkt” er det, der ofte siges og som sætter dagsordenen for virksomheden og dermed også trivslen. For er der noget vi er gode til, er det at bekræfte hinanden i hvor travlt, vi har det, da travlhed ofte opfattes som ensbetydende med succes. Stor travlhed – stor succes.

Det er desværre helt forfejlet at tænke sådan, og lad os derfor med det samme aflive myten herom.

Travlhed KAN godt være tegn på succes, hvis der ellers er styr på organisationens indre liv. Her tænker jeg især på sygefravær og personaleomsætning. For har man et højt sygefravær og stor personaleomsætning, kan travlhed være ensbetydende med det stik modsatte – at man faktisk har en virksomhed, der ikke fungerer, og som derfor kan være på vej et sted hen, hvor det kan være svært at komme tilbage fra.

I sidste ende falder det hele tilbage på lederen/ejeren/chefen eller hvad man nu kalder ham, der bestemmer mest.

Det gælder om at have styr på sin virksomhed – både på de ydre OG de indre linjer. Sidstnævnte er det sværeste at gøre, når man oplever at have travlt og som kan føre til, at man spænder ben for en selv og falder, så lang man er.

Nu vender jeg lige tilbage til udgangspunktet omkring lederskabet – hvordan måler man det på en let og enkel måde?

Jo, det gør man ved at kikke på henholdsvis sygefravær og personaleomsætning. Et lavt sygefravær er ensbetydende med god trivsel. God trivsel er en følge af godt lederskab som følges af en lav personaleomsætning. Så det er med disse indikatorer in mente, at du starter din søgen efter svar på spørgsmålet omkring dit lederskab.

Jeg er selvfølgelig godt klar over at tingene ikke altid er så enkle endda, og at det ikke virker i alle tilfælde. Men de kan give dig som leder et hurtigt overblik i en ofte travl hverdag, hvor det kan være svært at finde tid til at refleksion.

·      Jo bedre trivsel jo mere motiverede og dedikerede medarbejdere har du.

·      Jo tydeligere du er med retningen for virksomheden, jo bedre performer dine medarbejdere, da opgaven er klar.

·      Jo bedre dine medarbejdere performer jo bedre resultater skabes der, og bedre resultater er ensbetydende med vækst.

Så brug tiden fornuftigt og skab dig selv er overblik over dit lederskab.

Det betaler sig og er ikke så svært endda.