Når målstyring virker

I sidste uge kunne man i en stor dansk avis læse, at målstyring i det offentlige virker stik imod hensigten. Hvis det nu også er sandt, vil målstyring miste en del af sin værdi.I folkeskolen har det netop været et af de helt store…

Læring frem for løsning

Efter forandrings- og udviklingsprojekters afslutning sker der ofte det, at tingene lige så stille falder tilbage til det gamle – til det man gerne ville fjerne sig fra og som måske endda var årsagen til at tingene blev sat i gang.Når…

Øg værdien af den sociale kapital

I en tid hvor renten er historisk lav, og hvor ens penge mister værdi ved blot at have dem stående i banken, er der behov for at kikke på nye markeder, hvor det er muligt at få et større afkast af sin investering.Jeg vender her blikket…

Mere gejst - mindre Jante....

Mange føler at de har travlt; nogle gange for travlt.Hvad risikerer man at glemme i travlheden? Måske noget så simpelt som at anerkende andres og ens eget arbejde.Glemmer man anerkendelsen er der fare for at både en selv og andre…